Protokół NR 2/ 2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 28.02.2019 r.