Protokół NR 12/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 16.12.2019 r.