Protokół NR 10/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 28.09.2018 r.