Formularze i wnioski do pobrania

[POBIERZ] Wniosek o dorobienie kluczy

[POBIERZ] Wniosek dot. wyrażenia zgody na montaż paneli fotowoltaicznych przez mieszkańców na balkonach budynków zarządzanych przez Spółdzielnię.

[POBIERZ] Zgoda osób sąsiadujących z mieszkaniem osoby wnioskującej o montaż paneli fotowoltaicznych

[POBIERZ] wniosek - świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu

[POBIERZ] wniosek - świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

[POBIERZ] wniosek o przesyłanie poczty drogą elektroniczną

[POBIERZ] wniosek o przesyłanie poczty na adres do korespondencji

[POBIERZ] Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem systemu SMS oraz poczty elektronicznej

[POBIERZ] Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

[POBIERZ] Zgoda na powiadamianie wyłącznie drogą elektroniczną

[POBIERZ] Wniosek o wydanie loginu i hasła do systemu „S_NET+”

[POBIERZ] Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych (śmieci)

[POBIERZ] Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych (śmieci) dla posiadacza Karty Dużej Rodziny

[POBIERZ] Podanie o rozłożenie zaległości na raty

[POBIERZ] Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu

[POBIERZ] Wniosek o demontaż (wymianę) grzejnika

[POBIERZ] Wniosek o wyrażenie zgody na montaż klimatyzatora