Dotacja do zakupu i montażu nawiewników

Dotacja do zakupu i montażu nawiewników w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec

Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” przy ul. Klonowej 5 lub pod nr tel. 81 825 36 24.

[POBIERZ] Regulamin