07. Regulamin rozliczania opłat za używanie lokali mieszkalnych i zasad windykacji należności obowiązujący w S. M. Metalowiec w Kraśniku.

[POBIERZ] Dokument PDF