Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
   Admin27.05.2020 02:03:08   
 Nawigacja

Spółdzielnia

Strona główna
Ustawy
Regulaminy
Rada Nadzorcza
Uchwały RN
Protokoły RN
Sprawozdania RN
Zarząd
Uchwały Zarządu
Protokoły Zarządu
Sprawozdania Zarządu
Komitety blokowe
Lustracja
Opinie biegłych
Zadłużenia
Rozliczenia
Dodatki Mieszkaniowe
Przetargi
Sprzedaż
Usługi
Dzierżawa/Wynajm
Wyniki finansowe i stawki opłat
Fundusz remontowy
Gazeta Metalowiec
Prezentacje Multimedialne
Zasoby Spółdzielni
System Zarządzania
Głosy Mieszkańców
Gospodarka odpadami

Informacje

Archiwum newsów
Szukaj
Linki
Galeria zdjęć
Dokumenty do pobrania

Strony tematyczne

TV i Internet
Internetowa Telefonia Cyfrowa
Monitoring
Zbiorcza instalacja antenowa RTV - SAT
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

  08. Regulamin działania komitetów blokowych

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMITETÓW BLOKOWYCH

W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „METALOWIEC” W KRAŚNIKU

§ 1

Komitet Blokowy zwany w dalszym ciągu „Komitetem” jest organem samorządu mieszkańców (członków Spółdzielni i właścicieli) budynku przy ul. ……………………………………………………… działającym na podstawie niniejszego regulaminu.

§ 2

Teren działania Komitetu jest blok przy ul. ………………………………………………………………………………………… wraz z działką ewidencyjną, na której posadowiony jest budynek.

§ 3

Do podstawowych zadań Komitetu należy:

  1. Reprezentowanie danej nieruchomości w relacjach z Zarządem Spółdzielni i zgłaszanie wszelkich wniosków dotyczących zamieszkiwania w Spółdzielni.
  2. Zgłaszanie do administracji Spółdzielni wniosków w sprawie prac remontowych, konserwacyjnych oraz zgłaszanie propozycji do planu rzeczowo-finansowego.
  3. Zgłaszanie do administracji Spółdzielni wniosków w sprawie poprawy estetyki i funkcjonalności budynku i otoczenia.
  4. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu centralnego ogrzewania (niedogrzewanie, przegrzewanie).
  5. Organizacja właściwego wykorzystywania pomieszczeń użytku ogólnego: pralni, suszarni, wózkowni.
  6. Czuwanie nad przestrzeganiem przez mieszkańców regulaminów obowiązujących w Spółdzielni.
  7. Współpraca z Zarządem Spółdzielni w zakresie windykacji należności czynszowych.
  8. Uczestniczenie w odbiorach robót i przetargach dotyczących danej nieruchomości.

§ 4

1.      Komitet składa się do 5 osób, wybranych spośród mieszkańców danego bloku.

2.      Członkowie Komitetu wybierani są przez zebranie mieszkańców danego bloku zwykłą większością głosów. W każdym innym przypadku wymagane jest poparcie 5 osób.

3.      Członkowie Komitetu wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

4.      Czas trwania kadencji Komitetu nie jest określony.

5.      Wniosek o zmianę składu należy złożyć w Spółdzielni, która organizuje zebranie mieszkańców.

6.      Dane osobowe (imię, nazwisko, adres) członków komitetów blokowych będą publikowane w gazecie spółdzielczej „Metalowiec”, na stronie internetowej Spółdzielni, na tablicy ogłoszeń na klatkach schodowych w zasobach Spółdzielni. Każdy członek Komitetu poprzez przystąpienie do uczestniczenia w komitecie blokowym wyraża na to zgodę.

§ 5

1. Szczególnym obowiązkiem członków Komitetów blokowych jest udział w zebraniach członków Spółdzielni i corocznych spotkaniach z mieszkańcami.

2. W przypadku nieobecności w dwóch kolejnych latach na corocznych spotkaniach z mieszkańcami, członek Komitetu zostaje wykreślony ze składu Komitetu blokowego.

§ 6

1. Komitet odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby.

2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący lub jego zastępca.

3. W posiedzeniach Komitetu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej oraz mieszkańcy bloku nie będący członkami Komitetu.

4. Z posiedzeń Komitetu sporządza się odpowiednie protokoły, które podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komitetu.

5. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 24.02.2014 r.

6. Traci moc Regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 14.08.2008 r.


 Nasza Spółdzielnia
Tak wygląda Nasza Spółdzielnia
 Informacje
 Informacje
 UNIQA
Powered by
© Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”