Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" Ogłoszenie 2020.10
Dodane przez medcom dnia 30.09.2020 11:23:21

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zamówienia :

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kraśniku przy ul. Popiełuszki 15, Osiedle WIDOK II, położonego na działce nr 224, obręb Zachód, jednostka geodezyjna Kraśnik”.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 21.10.2020 do godz. 10.00.

1. Zakres robót budowlano-montażowych :

  1. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 33 mieszkania,

  2. przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej, telewizji kablowej i Internetu, monitoringu,

  3. drogi wewnętrzne i chodniki,

  4. oświetlenie terenu.

2. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia:

Wykonawstwem objęty jest teren o powierzchni ok. 3 500 m2 , w tym:

      -powierzchnia zabudowy ogółem - ok. 334,5 m

      -powierzchni użytkowa mieszkań -ok. 1537,4 m2

      -obiekt jednoklatkowy, 33 mieszkania, wysokość 7 kondygnacji ( parter, 6 pięter), dach płaski, budynek podpiwniczony.

Specyfikacja przetargowa (ZIP)