Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" Ogłoszenie 23.12.2019
Dodane przez medcom dnia 23.12.2019 11:27:06

Kraśnik, dnia 23.12.2019 r.

 

 

Szanowni Mieszkańcy !

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku informuje o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew usytuowanych na Osiedlu Widok II przy ul. Ks. Popiełuszki:

 

na działce nr 203/16 obręb Zachód: wiśnia, śliwa (2 szt.), orzech, czereśnia, jodła

na działce nr 103/17 obręb Zachód: wiśnia, orzech (2 szt.), sosna, jabłoń (2 szt.)

na działce nr 103/19 obręb Zachód: orzech (5 szt.).

W/w drzewa kolidują z planowaną budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. Popiełuszki.

 

Uwagi w powyższej sprawie prosimy zgłaszać do biura Spółdzielni pokój nr 3 lub tel. 81/825-36-22, 825-36-24 w terminie do dnia 24.01.2020 r.

 

INWENTARYZACJA DRZEW DO WYCINKI
OSIEDLE WIDOK II (PLIK PDF)