Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
   Admin20.10.2019 00:52:38   
 Nawigacja

Spółdzielnia

Strona główna
Ustawy
Regulaminy
Rada Nadzorcza
Uchwały RN
Protokoły RN
Sprawozdania RN
Zarząd
Uchwały Zarządu
Protokoły Zarządu
Sprawozdania Zarządu
Komitety blokowe
Lustracja
Opinie biegłych
Zadłużenia
Rozliczenia
Dodatki Mieszkaniowe
Przetargi
Sprzedaż
Usługi
Dzierżawa/Wynajm
Wyniki finansowe i stawki opłat
Fundusz remontowy
Gazeta Metalowiec
Prezentacje Multimedialne
Zasoby Spółdzielni
System Zarządzania
Głosy Mieszkańców
Gospodarka odpadami

Informacje

Archiwum newsów
Szukaj
Linki
Galeria zdjęć
Dokumenty do pobrania

Strony tematyczne

TV i Internet
Internetowa Telefonia Cyfrowa
Monitoring
Zbiorcza instalacja antenowa RTV - SAT
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  OGŁOSZENIE 13.06.2018

Kraśnik, dnia 2018-06-13

 

OGŁOSZENIE

  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych.

 • Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 29-006-2018 do godz. 8.30.

 • Otwarcie ofert w dniu 29-06-2018 o godz. 9.00.

 • Specyfikacja do pobrania ze strony www.sm-metalowiec.com.pl.

 • Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji, remont balkonów.

 • Wysokość wadium łącznie: 3500,00 zł.

  Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1, 3, tel. 081 825 36 22, 081 825 36 25.

  Specyfikacja do pobrania (zip)

  OGŁOSZENIE 12.06.2018

Kraśnik, dnia 12.06.2018 r.

OGŁOSZENIE

W dniu 25.06.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku przy ul. Klonowej 5 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego kat. M-4 (3 pokoje + kuchnia) o powierzchni użytkowej 45,40 m2, położonego na IV piętrze przy al. Niepodległości 24/45.

Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie (081) 825-36-14.

 

  Konkurs 06.2018

Konkurs na najładniejszy kwiecisty balkon w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

REGULAMIN KONKURSU

  INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.
  Ogłoszenie 24.05.2018
HTML Editor - Full Version

Kraśnik dnia 24-05-2018

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wymianę pionów i poziomów elektrycznych na klatkach schodowych oraz w piwnicach wraz z pracami odtworzeniowymi al. Niepodległości 17, al. Niepodległości 19.

 

 1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „przetarg wymiana pionów i poziomów elektrycznych al. Niepodległości 17 oraz Niepodległości 19 w terminie do 07.06.2018r. do godz. 8.30.

 2. Otwarcie ofert w obecności oferentów w tym samym dniu o godz. 9.00.

 3. Bliższe informacje w spawie przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 1 lub 3, tel. 818253622, 818253625, mail: kamil.mendyk@sm-metalowiec.com.pl

Załączniki do pobrania (ZIP)

 

  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH

Kraśnik, dnia 27.04.2018 r.

Zgodnie z § 74 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zwołuje na dzień 25 maja 2018 r. o godz. 18:00 w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku,
Al. Niepodległości 44 (GÓRNY HOL)

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

 3. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

 4. Wybór Prezydium zebrania.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Wybór komisji:

- wnioskowej,

- statutowej.

 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy.

 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 r.

 3. Omówienie wyników lustracji za 2017 r.

 4. Omówienie wyników finansowych Spółdzielni za 2017 r. i opinii biegłego rewidenta.

 5. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu.

 6. Odczytanie protokołu komisji mandatowo - skrutacyjnej.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2017 r.,

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy,

- przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2017 r.,

- podziału zysku netto Spółdzielni za 2017 r.,

- zmian w statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku,

- wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie inwestycji

budowy mieszkań lokatorskich na Osiedlu „Widok II”,

- określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w 2018 r. i I połowie 2019 r.

- określenia kierunków rozwoju działalności i inwestycji Spółdzielni,

- zbycia garażu nr 36 w zespole garaży indywidualnych przy ul. Wyszyńskiego 16A,

- zbycia garaży nr 1,8,9,19,37 w zespole garażowym dwupoziomowym przy ul. Wyszyńskiego 18B,

- zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kraśniku, obręb Zachód,

- zbycia nieruchomości gruntowych o nr 90/18, 90/19, 92/28, 92/29, 92/30 położonych w Kraśniku przy
ul. Francuskiej, obręb Zachód,

- sprzedaży spółdzielczej sieci telewizji kablowej, internetu i telefonii,

- przyjęcia wniosków zgłoszonych przed Walnym Zgromadzeniem.

 1. Dyskusja.

 2. Odczytanie wniosków Zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.

 3. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni przy ul. Klonowej 5 (pokój nr 8), wyłożone są do wglądu następujące materiały: protokół z Walnego Zgromadzenia z 2017 roku, projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, sprawozdanie Zarządu za 2017 r., sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy, protokół lustracji za 2017 r., raport oraz opinia biegłego rewidenta
z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2017 r. Członkowie Spółdzielni mają prawo
do zapoznania się z tymi dokumentami.

Członkowie mają prawo do zgłaszania projektów uchwał i zamieszczenia oznaczonych spraw
w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. do dnia
9.05.2018 r. włącznie. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez
co najmniej 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21.05.2018 r. włącznie.

 Projekt Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w Kraśniku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”

 

Strona 7 z 58 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 Nasza Spółdzielnia
Tak wygląda Nasza Spółdzielnia
 Informacje
 Inwestycje

 RODO
Powered by
© Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”