Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
   Admin15.06.2021 07:47:33   
 Nawigacja


Spółdzielnia
Strona główna
Ustawy
Regulaminy
Rada Nadzorcza
Uchwały RN
Protokoły RN
Sprawozdania RN
Zarząd
Uchwały Zarządu
Protokoły Zarządu
Sprawozdania Zarządu
Komitety blokowe
Lustracja
Opinie biegłych
Zadłużenia
Rozliczenia
Dodatki Mieszkaniowe
Przetargi
Sprzedaż
Usługi
Dzierżawa/Wynajm
Wyniki finansowe i stawki opłat
Fundusz remontowy
Gazeta Metalowiec
Prezentacje Multimedialne
Zasoby Spółdzielni
System Zarządzania
Gospodarka odpadami

I
Informacje
Wydarzenia
Pisma do mieszkańców
Szukaj
Archiwum newsów
Linki
Galeria zdjęć
Dokumenty do pobrania

Strony tematyczne

TV i Internet
Internetowa Telefonia Cyfrowa
Monitoring
Zbiorcza instalacja antenowa RTV - SAT
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

  INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
HTML Editor - Full Version

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Kraśniku, ul. Klonowa 5, 23-204 Kraśnik (dalej „Spółdzielnia” lub „Administrator”).

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji celów statutowych Spółdzielni i obowiązków prawnych, w tym zadań nałożonych na Spółdzielnię, określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w szczególności dotyczących zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni; a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią. Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych.

 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO .

 • Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Spółdzielnię lub stronę trzecią należą w szczególności: obsługa i realizacja umów z podmiotami trzecimi; ubezpieczenia; naliczanie i dochodzenie roszczeń; zapobieganie naruszeniom prawa, prowadzenie statystyk i analiz; działania marketingowe i promocyjne; zapewnienie bezpieczeństwa na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię; ochrona mienia; zapewnienie tajemnicy danych/informacji przetwarzanych przez Spółdzielnię;

 • Spółdzielnia może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim wiarygodnym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi, w szczególności remontowo-budowlane; usuwania awarii i serwisu; usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony; usługi marketingu, promocji; usługi techniczno–informatyczne i analityczne. Administrator ponadto może udostępniać dane osobowe zakresie w jakim jest to niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej swoim doradcom, w szczególności: prawnym, podatkowym, itp. Administrator będzie również udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak sądy lub policja, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.

 • Spółdzielnia nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 • Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez czas wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółdzielni. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.

 • Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest co do zasady wymogiem ustawowym, wynikającym przede wszystkim z ustawy prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest natomiast dobrowolne, jednak brak podania tych danych będzie skutkował niemożnością wykonania danych czynności lub usług przez Spółdzielnię.

 • Spółdzielnia nie planuje przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie, jak również nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.

 • W sprawie ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail sekretariat@sm-metalowiec.com.pl lub za pośrednictwem poczty na adres Spółdzielni.

 

 

 Nasza Spółdzielnia
Tak wygląda Nasza Spółdzielnia
 Informacje
 Informacje
 UNIQA
Powered by
© Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”