Uchwały Zarządu

UCHWAŁY ZARZĄDU ROK 2022

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 18/2021
w sprawie: przyjęcia szczególnych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 17/2021
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Zachód oznaczonej numerem działek 225/1 i 225/2 o powierzchni łącznej 0,1904 ha obejmującej garaże w Kraśniku przy ul. Ks. Jerzego P

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 16/ 2021
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów pracownikowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku na stanowisku: Administrator, obsługa interesantów.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 15/ 2021
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Zachód oznaczonej numerem działek 225/1 i 225/2 o powierzchni łącznej 0,1904 ha obejmującej garaże w Kraśniku przy ul. Ks. Jerzego Po

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 14/ 2021
w sprawie: przyjęcia „Kodeksu obsługi interesanta i postępowania pracownika w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 13/ 2021
w sprawie: w sprawie zmiany oznaczenia kodu pocztowego w adresie siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 12/2021
w sprawie: waloryzacji wynagrodzenia za budowę budynku Popiełuszki 1D w Kraśniku, na rzecz firmy „Harex” Rafał Adamczyk.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 11/2021
w sprawie: waloryzacji wynagrodzenia za budowę budynku Popiełuszki 15 w Kraśniku, na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlanego „Walted” Sp. z o.o. Spółka komandytowa.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 10/2021
w sprawie: ustalenia wysokości czynszu najmu dla najemców lokali mieszkalnych.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 9/2021
w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 7/2021 z dnia 24.03.2021 r. w sprawie podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 8/2021
w sprawie: w sprawie powołania zespołu opiniującego wszystkie sprawy dotyczące budowy budynku Popiełuszki 15 i 11 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 7/2021
w sprawie: podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśni

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 6/2021
w sprawie: przyjęcia szczególnych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 na okres od 22-03-2021 r. do 15-04.2021 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 5/2021
W sprawie: podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 4/2021
w sprawie: dbania o wizerunek Spółdzielni i podejmowania działań w sytuacjach zniesławiania i oczerniania Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 3/2021
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 2/2021
w sprawie: odwołania Zespołu sterująco-dokumentującego ds. Systemu Zarządzania Jakością.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 1/2021
w sprawie: powołania zespołu technicznego do spraw remontowo-inwestycyjnych.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 02/2020
w sprawie: przyjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 01/2020
w sprawie: odwołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 13/2019
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności garaży przy ul. Metalowców 8 .

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 12/2019
w sprawie wyboru Przedstawicieli Pracowników w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 11/2019
w sprawie: opłaty za sprzątanie klatki schodowej w budynku przy ul. Wyszyńskiego 18A.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 10/2019
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia 24.07.2019 r. w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Zachód oznaczonej numerem działki 223/17 o powierzchni

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 09/2019
w sprawie: ustalenia wysokości czynszu najmu dla najemców lokali mieszkalnych.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 08/2019
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Specjalisty ds. rozliczeń czynszów i windykacji do podpisywania deklaracji.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 07/2019
Projekt uchwały NR 10/2019

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 06/2019
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Działu TVK, Internetu i Telefonii do kontaktów z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 05/2019
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia 13.02.2019 r. w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Zachód oznaczonej wstępnym numerem działek 116/11, 116

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 04/2019
w sprawie: Zabezpieczenia przyznanych środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 03/2019
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia 16.01.2019 r. w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Zachód oznaczonej numerem działki 223/16 o powierzchni

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 02/2019
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Działu TVK, Internetu i Telefonii do podpisywania dokumentów wychodzących z Działu Telewizji Kablowej, Internetu i Telefonii .

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 01/2019
w sprawie: opłaty za sprzątanie klatki schodowej w budynku przy ul. Wyszyńskiego 18C.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 03/2015
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia do stosowania w spółdzielni podstawowych jednolitego tekstu zasad polityki rachunkowości

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 02/2015
w sprawie: ustalenia stawki za usługi konserwatorskie wykonywane na rzecz członków Spółdzielni

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 01/2015
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Zielińskiego 5

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 03/2014
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 02/2014
w sprawie: opłaty za udostępnianie powierzchni reklamowych (tablic informacyjnych na klatkach schodowych), a także za rozpowszechnianie innych materiałów reklamowych na klatkach schodowych w budynkach Spółdzielni

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 01/2014
w sprawie: opłat za reklamy umieszczane na budynkach i terenach Spółdzielni