UCHWAŁA ZARZĄDU NR 18/2021

UCHWAŁA NR 18/ 2021

 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

z dnia: 02.11.2021 r.

 

w sprawie: przyjęcia szczególnych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

 

§ 1.

W związku z wystąpieniem ryzyka czwartej fali pandemii COVID-19, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

- bezwzględnie zakazać wstępu na teren Spółdzielni wszystkim pracownikom z oznakami chorób wirusowych tj.: katar, bóle gardła, żołądka, głowy, stawów, kichanie, kaszel, chrząkanie, silne zmęczenie, osłabienie;

- pracownicy poza własnym pokojem, mają obowiązek noszenia maseczek;

- wszystkie osoby z zewnątrz wchodzące do budynku Spółdzielni, mają obowiązek noszenia maseczek zakrywających nos i usta oraz zdezynfekowania rąk.

 

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 3.

Niniejszą uchwałę przyjęto …. głosami, przy …. przeciwnych i … wstrzymujących się.

 

 

 

 

……………………… ……………………. …………………………

Główna Księgowa Z-ca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu

Członek Zarządu