UCHWAŁA ZARZĄDU NR 03/2014


UCHWAŁA NR 03/2014

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" w Kraśniku z dnia: 02.04.2014 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie §96 pkt 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

§ 1.

  1. Postanawia powołać Komisję Przetargową na wyłonienie wykonawcy na wykonanie zamówienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych „Przebudowę ulicy Dekutowskiego „Zapory” pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Metalowców w Kraśniku.”
  2. W skład Komisji będą wchodzić:
    a) Małgorzata Szwed - Z-ca Prezesa ds. Technicznych;
    b) Witold Litwin - Kierownik Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi;
    c) Ryszard Ćwieka - Mistrz ds. Ogólnobudowlanych;
    d) Anna Mróz - Administrator.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.