UCHWAŁA ZARZĄDU NR 02/2019

UCHWAŁA NR 2/ 2019

 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

z dnia: 16.01.2019 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Działu TVK, Internetu i Telefonii do podpisywania dokumentów wychodzących z Działu Telewizji Kablowej, Internetu i Telefonii .

Na podstawie § 96 ust. 2 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

§ 1.

Udzielić Kierownikowi Działu Telewizji Kablowej, Internetu i Telefonii Panu Robertowi Strąkowi pełnomocnictwa do podpisywania:

- zawiadomień o zmianie oferty programowej telewizji, Internetu i telefonii,

- zawiadomień o zmianie cennika usług telekomunikacyjnych w zakresie opłat abonamentowych za usługi telewizji kablowej, Internetu i telefonii,

- umów i promocji dotyczących telewizji kablowej, Internetu i telefonii.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.