UCHWAŁA ZARZĄDU NR 02/2015


UCHWAŁA NR 02/2015

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" w Kraśniku z dnia: 11.03.2015 r.

w sprawie: ustalenia stawki za usługi konserwatorskie wykonywane na rzecz członków Spółdzielni.

Na podstawie § 96 ust. 2 pkt. 3 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

§ 1.

Ustalić następujące stawki godzinowe za usługi konserwatorskie wykonywane na rzecz członków Spółdzielni

a) usługi sanitarne (hydrauliczne, gazowe) - 50 zł brutto/godzinę;
b) usługi sanitarne (hydrauliczne, gazowe) - 30 zł brutto/półgodziny;
c) usługi elektryczne - 30 zł brutto/godzinę;
d) usługi pozostałe - 27 zł brutto/godzinę.

§ 2.

  1. Przy usłudze przeglądów gazowych pierwsza godzina pracy oraz kolejne godziny rozliczane są w wymiarze półgodzinnym, zaokrąglonym w górę;
  2. Przy pozostałych usługach pierwsza godzina liczona jako pełna, każda następna rozliczana w wymiarze, co półgodzinnym, zaokrąglonym w górę;
  3. Czas rozliczany od momentu przyjścia konserwatora do wyjścia od zgłaszającego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 04.03.2015 r.