UCHWAŁA ZARZĄDU NR 01/2019

UCHWAŁA NR 1/2019

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia: 16.01.2019 r.

w sprawie: opłaty za sprzątanie klatki schodowej w budynku przy ul. Wyszyńskiego 18C.

Na podstawie § 96 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

§ 1.

Zawrzeć umowę z firmą F.H.U. PERFEKTO Tomasza Wołoszyna z Kraśnika w sprawie wynajęcia podmiotu zewnętrznego do sprzątania klatki schodowej, korytarza i windy nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 18C.

§ 2.

Opłata za tę usługę będzie wynosiła 20,25 zł brutto miesięcznie od jednego mieszkania. Stawka może ulec zmianie, w przypadku zmiany umowy. Stawka ta będzie doliczana do opłat czynszowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2019 r.Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0przeciwnych i 0 wstrzymujących się.