UCHWAŁA ZARZĄDU NR 01/2015


UCHWAŁA NR 01/2015

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" w Kraśniku z dnia: 14.01.2015 r. zmieniająca uchwałę nr 14/2011 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia 21.12.2011 r.

w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Zielińskiego 5.

§ 1.

 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr 14/2011 z dnia 21.12.2011 r. w części dotyczącej I. Opis nieruchomości w ten sposób, że w miejsce nr KW LU1K/00066470/5 wpisuje się KW nr LU1K/00085528/6 oraz w miejsce powierzchni wszystkich lokali w budynku t.j. 1000,84 m², wpisuje się powierzchnię 953,11 m² oraz dopisuje się 2 pomieszczenia przynależne do lokalu nr 5: korytarz i klatka schodowa o powierzchni 35,30 m² i pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 12,43 m²
 2. W części II. Opis przedmiotu odrębnej własności:
  • lokal nr 1 zmienia się powierzchnię użytkową z 229,85 m² na powierzchnię 206,02 m².
   Z odrębną własnością lokalu nr 1 związany jest udział w gruncie wynoszący 20602/102814 jako współużytkowanie wieczyste działki nr 214/46 o pow. 1000 m², oraz udział w częściach wspólnych budynku, który wynosi 20602/102814.
  • lokal nr 2 zmienia się powierzchnię użytkową z 124,35 m² na powierzchnię 100,45 m².
   Z odrębną własnością lokalu nr 2 związany jest udział w gruncie wynoszący 10045/102814 jako współużytkowanie wieczyste działki nr 214/46 o pow. 1000 m², oraz udział w częściach wspólnych budynku, który wynosi 10045/102814.
  • lokal nr 5 dodaje się 2 pomieszczenia przynależne: korytarz i klatka schodowa o powierzchni 35,30 m² i pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 12,43 m². Łączna powierzchnia wynosi 478,97 m².
   Z odrębną własnością lokalu nr 5 związany jest udział w gruncie wynoszący 47897/102814 jako współużytkowanie wieczyste działki nr 214/46 o pow. 1000 m², oraz udział w częściach wspólnych budynku, który wynosi 47897/102814.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.