Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2009-2010[POBIERZ] Sprawozdanie Rady Nadzorczej