Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2004-2005[POBIERZ] Sprawozdanie Rady Nadzorczej