Protokół NR 9/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 30.08.2018 r.