Protokół NR 7/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 28.08.2020 r