Protokół NR 7/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 25.06.2018 r.