Protokół NR 6/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 24.06.2019 r.