Protokół NR 4/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 25.05.2020 r.