Protokół NR 3/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 28.03.2019 r.