Protokół NR 2/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 24.02.2020 r.