Protokół NR 13/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 18.12.2018 r.