Protokół NR 12/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 26.11.2018 r.