Protokół NR 11/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 25.11.2019 r.