Protokół NR 11/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 29.10.2018 r.