Protokół NR 1/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 27.01.2020 r.