Protokół NR 1/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 28.01.2019 r.