Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
   Admin26.08.2019 02:31:31   
 Nawigacja

Spółdzielnia

Strona główna
Ustawy
Regulaminy
Rada Nadzorcza
Uchwały RN
Protokoły RN
Sprawozdania RN
Zarząd
Uchwały Zarządu
Protokoły Zarządu
Sprawozdania Zarządu
Komitety blokowe
Lustracja
Opinie biegłych
Zadłużenia
Rozliczenia
Dodatki Mieszkaniowe
Przetargi
Sprzedaż
Usługi
Dzierżawa/Wynajm
Wyniki finansowe i stawki opłat
Fundusz remontowy
Gazeta Metalowiec
Prezentacje Multimedialne
Zasoby Spółdzielni
System Zarządzania
Głosy Mieszkańców
Gospodarka odpadami

Informacje

Archiwum newsów
Szukaj
Linki
Galeria zdjęć
Dokumenty do pobrania

Strony tematyczne

TV i Internet
Internetowa Telefonia Cyfrowa
Monitoring
Sprawozdanie TVK
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

  UCHWAŁA ZARZĄDU NR 14/2012

UCHWAŁA NR 14/2012

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" w Kraśniku z dnia: 19.09.2012 r.

w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Północ numerem działki 149/24 o powierzchni 0,1380 ha obejmującej budynek położony w Kraśniku przy Al. Niepodległości 11c.

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 119 Z 2003 r. poz. 1116 z późn. zm./ Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§ 1.

Określa się przedmiot odrębnej własności lokali położonych w budynku usytuowanym na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków obręb północ numerem działki 149/24 o powierzchni 0,1380 ha..

§ 2.

Grunt, o którym mowa w § 1 oraz budynek usytuowany na tym gruncie jest przedmiotem prawa własności Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku,. Prawa powyższe ujawnione są w księdze wieczystej Kw Nr 65739 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kraśniku.

§ 3.

Wykaz lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych z wyszczególnieniem:

  • rodzaju, położenia i powierzchni lokali;
  • wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej;
  • oznaczenia osób, którym przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali, w tym osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zawiera załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

Stan zadłużenia przypadający na każdy lokal stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Powierzchnie użytkowe lokali, o których mowa w § 3 zostały określone w oparciu o ustalenia Polskiej Normy PN–70/B–02365 „Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru”.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Nasza Spółdzielnia
Tak wygląda Nasza Spółdzielnia
 Informacje
 Inwestycje
 RODO
Powered by
© Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”