Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" 12_03_2021
Dodane przez medcom dnia 12.03.2021 13:15:29

Kraśnik, dnia 2021-03-10

 

Ogłoszenie

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza
przetarg na wykonanie prac remontowych.

  1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 26-03-2021 do godz. 8.30.

  2. Otwarcie ofert w dniu 26-03-2021 o godz. 9.00.

  3. Specyfikacja do pobrania ze strony www.sm-metalowiec.com.pl.

  4. Przedmiotem zamówienia jest wymiana ocieplenia oraz malowanie elewacji w 6 budynkach.

  1. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1, 3, tel. 081 825 36 22, 081 825 36 25.

 

Dokumenty do pobrania