Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" I N F O R M A C J A
Dodane przez medcom dnia 30.12.2020 13:56:07

I N F O R M A C J A

 

         Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Kraśniku informuje, iż od 01.01.2021 r. Rada Miasta Kraśnik uchwałą nr XXX/239/2020 wprowadziła zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kraśnik.

Najważniejsze zmiany w zapisach regulaminu dotyczą:

1). Spod altan śmietnikowych odbierane będą wyłącznie następujące frakcje odpadów komunalnych: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady BIO, odpady wielkogabarytowe (meble).

 

2).  Nie będzie możliwości ustawiania przy altankach śmietnikowych:

   -  odpadów remontowo-budowlanych,

 -  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 -  opon samochodowych,

 -  odpadów zielonych pochodzących z utrzymania terenów zielonych,

       - odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych  w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji, prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

       Wymienione odpady należy oddawać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK, ul. Graniczna 3 lub ul. Obwodowa 7.

 

3).  Nowy harmonogram odbioru odpadów: *

Odpady zmieszane

Dwa razy w tygodniu tylko w dni powszednie (bez sobót) oraz dzień przed Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocy.

Odpady BIO

(obierki z owoców i warzyw, kwiaty cięte, doniczkowe itp.)

Dwa razy w tygodniu.

Odpady wielkogabarytowe

Jeden raz na dwa tygodnie, wystawione nie wcześniej niż 24 h przed planowanym odbiorem.


* Cenę wywozu śmieci i ostateczne terminy odbioru odpadów podamy po     rozstrzygnięciu przetargu i uzyskaniu informacji z Urzędu Miasta Kraśnik.