Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" Ogłoszenie_2020_10_15
Dodane przez medcom dnia 15.10.2020 06:18:19

Kraśnik dnia 15.10.2020

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru przy budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kraśniku przy ul. Popiełuszki 15, Osiedle WIDOK II, położonego na działce nr 224, obręb Zachód, jednostka geodezyjna Kraśnik.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 2.11.2020 do godz. 10.00.

Otwarcie ofert w dniu 2.11.2020 o godz. 10.10.

1. Zakres robót budowlano-montażowych :

  1. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 33 mieszkania,

  2. przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telewizji kablowej i Internetu,

  3. drogi wewnętrzne i chodniki,

  4. oświetlenie terenu.

2. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia:

Wykonawstwem objęty jest teren o powierzchni ok. 3500 m2 , w tym:

- obiekt jednoklatkowy, wysokość 7 kondygnacji, dach płaski.

 

Specyfikacja do pobrania (ZIP)