Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" Ogłoszenie 267.06.2019
Dodane przez medcom dnia 01.07.2019 06:13:36

Kraśnik dnia 26.06.2019

 

 

OGŁOSZENIE

 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku  zaprasza do składania ofert w postępowaniu na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru  przy budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego  w Kraśniku przy ul. Popiełuszki 13, Osiedle WIDOK II, położonego  na działce nr 224, obręb Zachód, jednostka geodezyjna Kraśnik.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 8.07.2019 do godz. 10.00.

Poniżej podajemy najważniejsze dane związane z budową.

1. Zakres robót budowlano-montażowych :

  1. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 35 mieszkań,
  2. sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej, telewizji kablowej i Internetu,
  3. drogi wewnętrzne i chodniki,
  4. oświetlenie terenu,
  5. altanka śmietnikowa.

2. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia:

    Wykonawstwem objęty jest teren o powierzchni ok. 3500  m2 , w tym:

 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1, tel. 818253630.

Załącznik do pobrania (SIWP Inspektorzy)