Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" Ogłoszenie 15.05.2019
Dodane przez medcom dnia 17.05.2019 14:06:03

Kraśnik, dnia 15.05.2019 r.

 O G Ł O S Z E N I E

 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku informuje, iż posiada do sprzedaży drewno pochodzące z wycinki drzew na osiedlach.

 

Bliższe informacje w biurze Spółdzielni

pok. nr 1 lub 3 lub pod nr tel. 81/825-36-22 lub 81/825-36-25.