Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" Ogłoszenie 25.04.2019
Dodane przez medcom dnia 25.04.2019 12:33:31

Kraśnik dnia 25.04.2019

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zamówienia :

„Przetarg na dostawę i wymianę wodomierzy z modułem radiowym w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku”.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 17.05.2019 do godz. 9.00.

 

1. Zakres prac przy montażu ok.1750 szt. wodomierzy z modułem radiowym:

 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1, tel. 818253630.

Specyfikacja przetargowa do pobrania (ZIP)