Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" OGŁOSZENIE 10.04.2019
Dodane przez medcom dnia 10.04.2019 07:48:38

Kraśnik dnia 10.04.2019

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zamówienia :

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kraśniku przy ul. Popiełuszki 13, Osiedle WIDOK II, położonego na działce nr 224, obręb Zachód, jednostka geodezyjna Kraśnik”.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 7.05.2019 do godz. 10.00.

1. Zakres robót budowlano-montażowych :

2. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia:

Wykonawstwem objęty jest teren o powierzchni ok. 3 500 m2 , w tym:

- obiekt jednoklatkowy, 35 mieszkania, wysokość 9 kondygnacji ( parter,

8 pięter), dach płaski, budynek podpiwniczony.

Specyfikacja przetargowa do pobrania (ZIP)

Dodatkowe załączniki (ZIP)

Dodatkowe załączniki (ZIP)

Dodatkowe załączniki (ZIP)