Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" Ogłoszenie 08.02.2018
Dodane przez medcom dnia 08.02.2018 14:23:11


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku do składania ofert na wykonanie kanalizacji deszczowej przy budowie garaży na ul. ks. Popiełuszki dz. nr ewid. 116/5,117/3, 120/2, 121/1

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 19-02-2018 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert w dniu 19-02-2018 do godz. 12:00.

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa kanalizacji deszczowej przy garażach na ul. ks. Popiełuszki, dz. nr ewid. 116/5,117/3, 120/2, 121/1, wraz z studniami inspekcyjnymi, wpustami drogowymi oraz włączeniem do istniejącej infrastruktury a także powykonawczą obsługa geodezyjną.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 3, tel. 081 825 36 26,

Specyfikacja do pobrania (ZIP)