Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" OGŁOSZENIE 18.01.2018
Dodane przez medcom dnia 18.01.2018 13:35:50

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zamówienia :

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: parkingu północnego oraz budynków wielorodzinnych w Kraśniku przy ul. Popiełuszki 13 i 15, oznaczonych jako 1 i 2 Osiedla WIDOK II, położonych na działkach ewid. nr 94/6, 197/22, 99/3, 100/3, 101/3, 102/3 w obrębie Zachód na podstawie załączonej koncepcji wstępnej zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego Widok II

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 08.02.2018 do godz. 10.00.

  1. Otwarcie ofert w dniu 8.02.2018 o godz. 10.30.

  2. Specyfikację przetargową można nabyć w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5, pok. nr 1 za kwotę 15 zł.

  3. Wysokość wadium: 8 000 zł.

  4. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, tel. 818253624, 818253625.

Załączniki do pobrania (ZIP)