Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" Ogłoszenie 02.11.2017
Dodane przez medcom dnia 02.11.2017 15:29:18

Kraśnik dnia 02.11.2017

 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru przy budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kraśniku przy ul. Wyszyńskiego 18 C, Osiedle WIDOK I, położonego na działce nr 223/12, obręb Zachód, jednostka geodezyjna Kraśnik.


Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 14.11.2017 do godz. 10.00.

Poniżej podajemy najważniejsze dane związane z budową.

1. Zakres robót budowlano-montażowych :

budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 20 mieszkań,sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej, telewizji kablowej i Internetu,drogi wewnętrzne i chodniki,oświetlenie terenu.


2. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia:Wykonawstwem objęty jest teren o powierzchni ok. 1500 m2 , w tym:

powierzchnia zabudowy ogółem - ok. 360 m2powierzchni użytkowa mieszkań -ok. 1155,20 m2- obiekt jednoklatkowy, wysokość 6 kondygnacji (piwnice, parter, 4 piętra), dach płaski.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1, tel. 818253630.

 

Załącznik (zip) warunki przetargu na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru