Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" 02. Kodeks postępowania pracowników SM
Dodane przez robikon dnia 21.05.2007 16:47:06


Kodeks postępowania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

Obowiązkiem pracownika jest:


 1. Przestrzeganie przepisów prawa, postanowień regulaminów wewnętrznych, norm etycznych oraz dbanie o dobre imię Spółdzielni i kształtowanie pozytywnego jej wizerunku.

 2. Wykonywanie wszystkich zadań rzetelnie, uczciwie, starannie i bez zbędnej zwłoki.

 3. Obsługiwanie interesantów w sposób uprzejmy, życzliwy, bez wypowiadania uwag i indywidualnych ocen, które mogą podważyć wiarygodność Spółdzielni, ponieważ każda taka informacja staje się formalnym stanowiskiem Spółdzielni.

 4. Udzielenie mieszkańcom Spółdzielni wyczerpujących informacji i wyjaśnień.

 5. Niepodejmowanie żadnych czynności, prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi lub źle mogą świadczyć o Spółdzielni.

 6. Informować przełożonych o swoich uwagach i wątpliwościach w działaniu Spółdzielni oraz sposobach ich wyeliminowania.

 7. Proponowanie zmian w funkcjonowaniu Spółdzielni, które zmierzają do poprawy jej działalności.

 8. Wypowiadanie zwrotu grzecznościowego: "Dzień dobry, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”, słucham" przy odbieraniu wszystkich rozmów telefonicznych zewnętrznych, przychodzących.

 9. Niespóźnianie się do pracy i niewychodzenie wcześniej niż zaplanowana godzina zakończenia pracy. Pracownicy biurowi, poza wypisywaniem się z pracy, mogą opuszczać budynek tylko w czasie przewidzianej przerwy.

 10. W związku z wykonywaniem czynności służbowych poruszać się po osiedlach drogami najkrótszymi, w tempie marszowym.

 11. Utożsamianie się ze Spółdzielnią również po godzinach pracy.

 12. W czasie wykonywania swoich obowiązków zachowywać się uprzejmie oraz nie kierować się emocjami w stosunku do swoich przełożonych, współpracowników i interesantów.

 13. Wzbudzać zaufanie interesantów swoim schludnym i estetycznym wyglądem.

 14. Nie wykorzystywać przedmiotów i środków pracy do realizowania prywatnych spraw.