Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
   Admin27.05.2020 02:28:13   
 Nawigacja

Spółdzielnia

Strona główna
Ustawy
Regulaminy
Rada Nadzorcza
Uchwały RN
Protokoły RN
Sprawozdania RN
Zarząd
Uchwały Zarządu
Protokoły Zarządu
Sprawozdania Zarządu
Komitety blokowe
Lustracja
Opinie biegłych
Zadłużenia
Rozliczenia
Dodatki Mieszkaniowe
Przetargi
Sprzedaż
Usługi
Dzierżawa/Wynajm
Wyniki finansowe i stawki opłat
Fundusz remontowy
Gazeta Metalowiec
Prezentacje Multimedialne
Zasoby Spółdzielni
System Zarządzania
Głosy Mieszkańców
Gospodarka odpadami

Informacje

Archiwum newsów
Szukaj
Linki
Galeria zdjęć
Dokumenty do pobrania

Strony tematyczne

TV i Internet
Internetowa Telefonia Cyfrowa
Monitoring
Zbiorcza instalacja antenowa RTV - SAT
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  Ogłoszenie 14.05.2019

Kraśnik, dnia 14.05.2019 r.

 

Zgodnie z § 71 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zwołuje na dzień 07 czerwca 2019 r. o godz. 1700 w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku,
Al. Niepodległości 44 (GÓRNY HOL)

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.

 3. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

 4. Wybór prezydium zebrania.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Wybór komisji:

- wnioskowej,

- wyborczej.

 1. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej (łącznie osiedla – „Słoneczne I”, „Słoneczne II”,
  „Widok I” i „Południe” – 1 mandat):

- przedstawienie kandydatów,

- głosowanie.

 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy.

 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 r.

 3. Omówienie wyników lustracji za 2018 r.

 4. Omówienie wyników finansowych Spółdzielni za 2018 r.

 5. Omówienie opinii biegłego rewidenta.

 6. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu.

 7. Przedstawienie, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy,

- przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2018 r.,

- przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 r.,

- podziału zysku netto Spółdzielni za 2018 r.,

- zbycia na rzecz Gminy Miasta Kraśnik udziałów w nieruchomościach gruntowych położonych przy

ul. Węgierskiej w Kraśniku, obręb Zachód,

- zbycia nabytego w drodze licytacji lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Klonowej 9/20
w Kraśniku,

- zbycia nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 98/4 położonej przy ul. Węgierskiej
w Kraśniku, obręb Zachód,

- uczczenia 60- lecia założenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku,

- przyjęcia wniosków zgłoszonych przed Walnym Zgromadzeniem.

 1. Ogłoszenie informacji o wynikach głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.

 2. Dyskusja w sprawach różnych.

 3. Odczytanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.

 4. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni przy ul. Klonowej 5 (pokój nr 8), wyłożone są do wglądu następujące materiały: protokół z Walnego Zgromadzenia z 2018 roku, projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Ponadto Zarząd informuje, że członkowie mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej z osiedli „Słoneczne I, II”, „Widok I”, „Południe” w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 maja 2019 r. włącznie. Do zgłoszenia winno być dołączone pisemne oświadczenie kandydata, w którym wyraża zgodę na kandydowanie.

Członkowie mają prawo do zgłaszania projektów uchwał i zamieszczenia oznaczonych spraw
w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 maja 2019 r. włącznie. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 3 czerwca 2019 r. włącznie.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”

 

 

Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia

  Ogłoszenie 15.05.2019
Ogłoszenia

Kraśnik, dnia 15.05.2019 r.

 O G Ł O S Z E N I E

 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku informuje, iż posiada do sprzedaży drewno pochodzące z wycinki drzew na osiedlach.

 

Bliższe informacje w biurze Spółdzielni

pok. nr 1 lub 3 lub pod nr tel. 81/825-36-22 lub 81/825-36-25.

  CANAL+ Sport
TV i Internet

Szanowni Państwo

W poniedziałek 20 maja o godz. 20:30 CANAL+ Sport wyemituję transmisję
Gali Lotto Ekstraklasa wieńczącą kończący się sezon piłkarski. W
związku z tym planujemy pasmo odkodowane dla abonentów
pakietów DTV-MIDI i DTV-BASIC od 19:45 do 22:15

Więcej informacji

Dział Telewizji Kablowej i Internetu

  Ogłoszenie 26.04.2019

Kraśnik, dnia 23.04.2019 r.

 

Szanowni Mieszkańcy !

ul. Krasińskiego 5,7,9

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku informuje o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew usytuowanych wzdłuż ulic Krasińskiego 5,7,9:

 

Lipa (11 szt.) na działce nr 203/40 obręb Zachód

Brzoza (1szt.) na działce nr 203/40 obręb Zachód

Jabłoń (1 szt.) na działce nr 202/48 obręb Zachód

Klon (3 szt.) na działce nr 202/48 obręb Zachód

Wiśnia (1 szt.) na działce nr 203/47 obręb Zachód

Jarzębina (2 szt.) na działce nr 203/47 obręb Zachód

W/w drzewa kolidują z planowaną budową parkingu wzdłuż ul. Krasińskiego 5,7,9.

 

Uwagi w powyższej sprawie prosimy zgłaszać do biura Spółdzielni pokój nr 3 lub tel. 81/825-36-22, 825-36-24 w terminie do dnia 24.05.2019 r.

  Ogłoszenie 25.04.2019

Kraśnik dnia 25.04.2019

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zamówienia :

„Przetarg na dostawę i wymianę wodomierzy z modułem radiowym w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku”.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 17.05.2019 do godz. 9.00.

 

 • Otwarcie ofert w dniu 17.05.2019 o godz. 9.30.

1. Zakres prac przy montażu ok.1750 szt. wodomierzy z modułem radiowym:

 • dokonanie odczytu wodomierza ( numer i stan) przed demontażem,

 • zdemontowanie wodomierzy,

 • odkupienie od Zamawiającego wszystkich zdemontowanych wodomierzy i materiałów towarzyszących (koszt odkupu wkalkulować w cenę oferowanych wodomierzy)

 • wymiana uszczelek, ewentualnie śrubunków,

 • montaż nowego wodomierza z zastosowaniem w razie potrzeby redukcji 20/15,

 • dokonanie odczytu ( numer i stan) wodomierzy po zamontowaniu,

 • plombowanie wodomierzy plombą dostarczoną przez wykonawcę,

 • sporządzenie protokołu wymiany wg wzoru zatwierdzonego przez zamawiającego.

 •   Wysokość wadium: 12 000 zł.

 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1, tel. 818253630.

Specyfikacja przetargowa do pobrania (ZIP)

  Życzenia 2019

Strona 5 z 60 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
 Nasza Spółdzielnia
Tak wygląda Nasza Spółdzielnia
 Informacje
 Informacje
 UNIQA
Powered by
© Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”