Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
   Admin26.03.2019 12:28:57   
 Nawigacja

Spółdzielnia

Strona główna
Ustawy
Regulaminy
Rada Nadzorcza
Uchwały RN
Protokoły RN
Sprawozdania RN
Zarząd
Uchwały Zarządu
Protokoły Zarządu
Sprawozdania Zarządu
Komitety blokowe
Lustracja
Opinie biegłych
Zadłużenia
Rozliczenia
Dodatki Mieszkaniowe
Przetargi
Sprzedaż
Usługi
Dzierżawa/Wynajm
Wyniki finansowe i stawki opłat
Fundusz remontowy
Gazeta Metalowiec
Prezentacje Multimedialne
Zasoby Spółdzielni
System Zarządzania
Głosy Mieszkańców
Gospodarka odpadami

Informacje

Archiwum newsów
Szukaj
Linki
Galeria zdjęć
Dokumenty do pobrania

Strony tematyczne

TV i Internet
Internetowa Telefonia Cyfrowa
Monitoring
Sprawozdanie TVK
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH

Kraśnik, dnia 27.04.2018 r.

Zgodnie z § 74 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zwołuje na dzień 25 maja 2018 r. o godz. 18:00 w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku,
Al. Niepodległości 44 (GÓRNY HOL)

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

 3. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

 4. Wybór Prezydium zebrania.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Wybór komisji:

- wnioskowej,

- statutowej.

 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy.

 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 r.

 3. Omówienie wyników lustracji za 2017 r.

 4. Omówienie wyników finansowych Spółdzielni za 2017 r. i opinii biegłego rewidenta.

 5. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu.

 6. Odczytanie protokołu komisji mandatowo - skrutacyjnej.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2017 r.,

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy,

- przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2017 r.,

- podziału zysku netto Spółdzielni za 2017 r.,

- zmian w statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku,

- wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie inwestycji

budowy mieszkań lokatorskich na Osiedlu „Widok II”,

- określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w 2018 r. i I połowie 2019 r.

- określenia kierunków rozwoju działalności i inwestycji Spółdzielni,

- zbycia garażu nr 36 w zespole garaży indywidualnych przy ul. Wyszyńskiego 16A,

- zbycia garaży nr 1,8,9,19,37 w zespole garażowym dwupoziomowym przy ul. Wyszyńskiego 18B,

- zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kraśniku, obręb Zachód,

- zbycia nieruchomości gruntowych o nr 90/18, 90/19, 92/28, 92/29, 92/30 położonych w Kraśniku przy
ul. Francuskiej, obręb Zachód,

- sprzedaży spółdzielczej sieci telewizji kablowej, internetu i telefonii,

- przyjęcia wniosków zgłoszonych przed Walnym Zgromadzeniem.

 1. Dyskusja.

 2. Odczytanie wniosków Zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.

 3. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni przy ul. Klonowej 5 (pokój nr 8), wyłożone są do wglądu następujące materiały: protokół z Walnego Zgromadzenia z 2017 roku, projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, sprawozdanie Zarządu za 2017 r., sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy, protokół lustracji za 2017 r., raport oraz opinia biegłego rewidenta
z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2017 r. Członkowie Spółdzielni mają prawo
do zapoznania się z tymi dokumentami.

Członkowie mają prawo do zgłaszania projektów uchwał i zamieszczenia oznaczonych spraw
w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. do dnia
9.05.2018 r. włącznie. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez
co najmniej 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21.05.2018 r. włącznie.

 Projekt Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w Kraśniku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”

 

  OGŁOSZENIE 02.05.2018

Kraśnik, dnia 2018-05-02

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”  w Kraśniku ogłasza
przetarg na remont balkonów.

 • Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 21-05-2018 do godz. 8.30.

 • Otwarcie ofert w dniu 21-05-2018 o godz. 9.00.
 • Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont balkonów.

 • Wysokość wadium dla całości robót 4250 zł.

 • Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1, 3, tel. 081 825 36 22, 081 825 36 25.

Załączniki do pobrania

  OGŁOSZENIE 24.04.2018

Kraśnik, dnia 2018-04-25

 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza
przetarg na wykonanie prac remontowych.

 • Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 14-05-2018 do godz. 8.30.

 • Otwarcie ofert w dniu 14-05-2018 o godz. 9.00.

 • Specyfikacja do pobrania ze strony www.sm-metalowiec.com.pl.

 • Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji, remont balkonów, docieplenie stropów piwnic i inne prace remontowe.

 • Wysokość wadium łącznie: 11 690,00 zł.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni

 pok. nr 1, 3, tel. 081 825 36 22, 081 825 36 25.

Załączniki do pobrania

 

 

  OGŁOSZENIE 18.04.2018

Kraśnik, dnia 2018-04-18

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza
przetarg na remont nawierzchni ul. Klonowej.

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 7-05-2018 do godz. 8.30.

 2. Otwarcie ofert w dniu 7-05-2018 o godz. 9.00.

 3. Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni asfaltowej ulicy na kostkę brukową wraz ze zmianą podbudowy oraz remont nawierzchni asfaltowej parkingu oraz remont chodnika.

 4. Wysokość wadium: łącznie 3500 zł.

 5. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1, 3, tel. 081 825 36 22, 081 825 36 25.

Załączniki do pobrania (ZIP)

 

 

  Ogłoszenie 04.04.2018

Kraśnik, dnia 2018-04-04


OGŁOSZENIE


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku
Ogłasza przetarg na remont balkonów, opasek kapilarnych i odpływów.

 • Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 20-04-2018 do godz. 8.30.

 • Otwarcie ofert w dniu 20-04-2018 o godz. 9.00.

 • Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont balkonów.

 • Wysokość wadium dla całości robót 13000 zł.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1, 3, tel. 081 825 36 22, 081 825 36 25.

Załączniki do pobrania (zip)

 

  OGŁOSZENIE 28.03.2018

Kraśnik, dnia 2018-03-28

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza
przetarg na remont elewacji budynków.

 • Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 13-04-2018 do godz. 8.30.
 • Otwarcie ofert w dniu 13-04-2018 o godz. 9.00.
 • Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji: wymiana starego ocieplenia dla nowych elewacji usunięcie glonów i malowanie, remont balkonów
 • Wysokość wadium łącznie: 10 170,00 zł zł.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni

pok. nr 1, 3, tel. 081 825 36 22, 081 825 36 25.

Załączniki do pobrania (ZIP)

Strona 5 z 55 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
 Nasza Spółdzielnia
Tak wygląda Nasza Spółdzielnia
 Informacje
 Inwestycje

 RODO
Powered by
© Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”