Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
   Admin21.02.2020 18:30:17   
 Nawigacja

Spółdzielnia

Strona główna
Ustawy
Regulaminy
Rada Nadzorcza
Uchwały RN
Protokoły RN
Sprawozdania RN
Zarząd
Uchwały Zarządu
Protokoły Zarządu
Sprawozdania Zarządu
Komitety blokowe
Lustracja
Opinie biegłych
Zadłużenia
Rozliczenia
Dodatki Mieszkaniowe
Przetargi
Sprzedaż
Usługi
Dzierżawa/Wynajm
Wyniki finansowe i stawki opłat
Fundusz remontowy
Gazeta Metalowiec
Prezentacje Multimedialne
Zasoby Spółdzielni
System Zarządzania
Głosy Mieszkańców
Gospodarka odpadami

Informacje

Archiwum newsów
Szukaj
Linki
Galeria zdjęć
Dokumenty do pobrania

Strony tematyczne

TV i Internet
Internetowa Telefonia Cyfrowa
Monitoring
Zbiorcza instalacja antenowa RTV - SAT
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  Ogłoszenie 267.06.2019

Kraśnik dnia 26.06.2019

 

 

OGŁOSZENIE

 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku  zaprasza do składania ofert w postępowaniu na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru  przy budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego  w Kraśniku przy ul. Popiełuszki 13, Osiedle WIDOK II, położonego  na działce nr 224, obręb Zachód, jednostka geodezyjna Kraśnik.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 8.07.2019 do godz. 10.00.

 • Otwarcie ofert w dniu 8.07.2019 o godz. 10.10.

Poniżej podajemy najważniejsze dane związane z budową.

1. Zakres robót budowlano-montażowych :

 1. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 35 mieszkań,
 2. sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej, telewizji kablowej i Internetu,
 3. drogi wewnętrzne i chodniki,
 4. oświetlenie terenu,
 5. altanka śmietnikowa.

2. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia:

    Wykonawstwem objęty jest teren o powierzchni ok. 3500  m2 , w tym:

 • powierzchnia zabudowy ogółem - ok. 412 m2
 • powierzchni użytkowa mieszkań -ok. 2009,46 m2
 • obiekt jednoklatkowy, wysokość 9 kondygnacji, dach płaski, budynek niepodpiwniczony.

 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1, tel. 818253630.

Załącznik do pobrania (SIWP Inspektorzy)

  Ogłoszenie 23.05.2019

Kraśnik, dnia 21.05.2019 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Kraśniku informuje, że poszukuje pracownika z wykształceniem wyższym kierunkowym na stanowisko Specjalisty ds. ekonomicznych.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informację w siedzibie Spółdzielni przy ul. Klonowej 5 w Kraśniku pok. nr 8 lub telefonicznie pod numerem 81 825 36 14.

 

 

 

  Ogłoszenie 22.05.2019

Kraśnik, dnia 2019-05-22

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

Ogłasza przetarg na wykonanie kontroli instalacji elektrycznych zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, w 30 budynkach. Termin składania ofert do 10-06-2019 do godz. 8.30, otwarcie ofert o godz. 9.00.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. nr 1 lub 3 oraz pod nr telefonu 081 825 36 22; 081 825 36 25.

 

Załącznki do pobrania (ZIP)

 

  Ogłoszenie 14.05.2019

Kraśnik, dnia 14.05.2019 r.

 

Zgodnie z § 71 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zwołuje na dzień 07 czerwca 2019 r. o godz. 1700 w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku,
Al. Niepodległości 44 (GÓRNY HOL)

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.

 3. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

 4. Wybór prezydium zebrania.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Wybór komisji:

- wnioskowej,

- wyborczej.

 1. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej (łącznie osiedla – „Słoneczne I”, „Słoneczne II”,
  „Widok I” i „Południe” – 1 mandat):

- przedstawienie kandydatów,

- głosowanie.

 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy.

 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 r.

 3. Omówienie wyników lustracji za 2018 r.

 4. Omówienie wyników finansowych Spółdzielni za 2018 r.

 5. Omówienie opinii biegłego rewidenta.

 6. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu.

 7. Przedstawienie, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy,

- przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2018 r.,

- przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 r.,

- podziału zysku netto Spółdzielni za 2018 r.,

- zbycia na rzecz Gminy Miasta Kraśnik udziałów w nieruchomościach gruntowych położonych przy

ul. Węgierskiej w Kraśniku, obręb Zachód,

- zbycia nabytego w drodze licytacji lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Klonowej 9/20
w Kraśniku,

- zbycia nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 98/4 położonej przy ul. Węgierskiej
w Kraśniku, obręb Zachód,

- uczczenia 60- lecia założenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku,

- przyjęcia wniosków zgłoszonych przed Walnym Zgromadzeniem.

 1. Ogłoszenie informacji o wynikach głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.

 2. Dyskusja w sprawach różnych.

 3. Odczytanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.

 4. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni przy ul. Klonowej 5 (pokój nr 8), wyłożone są do wglądu następujące materiały: protokół z Walnego Zgromadzenia z 2018 roku, projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Ponadto Zarząd informuje, że członkowie mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej z osiedli „Słoneczne I, II”, „Widok I”, „Południe” w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 maja 2019 r. włącznie. Do zgłoszenia winno być dołączone pisemne oświadczenie kandydata, w którym wyraża zgodę na kandydowanie.

Członkowie mają prawo do zgłaszania projektów uchwał i zamieszczenia oznaczonych spraw
w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 maja 2019 r. włącznie. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 3 czerwca 2019 r. włącznie.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”

 

 

Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia

  Ogłoszenie 15.05.2019
Ogłoszenia

Kraśnik, dnia 15.05.2019 r.

 O G Ł O S Z E N I E

 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku informuje, iż posiada do sprzedaży drewno pochodzące z wycinki drzew na osiedlach.

 

Bliższe informacje w biurze Spółdzielni

pok. nr 1 lub 3 lub pod nr tel. 81/825-36-22 lub 81/825-36-25.

  CANAL+ Sport
TV i Internet

Szanowni Państwo

W poniedziałek 20 maja o godz. 20:30 CANAL+ Sport wyemituję transmisję
Gali Lotto Ekstraklasa wieńczącą kończący się sezon piłkarski. W
związku z tym planujemy pasmo odkodowane dla abonentów
pakietów DTV-MIDI i DTV-BASIC od 19:45 do 22:15

Więcej informacji

Dział Telewizji Kablowej i Internetu

Strona 3 z 59 < 1 2 3 4 5 6 > >>
 Nasza Spółdzielnia
Tak wygląda Nasza Spółdzielnia
 Informacje
 Informacje
 RODO
Powered by
© Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”