Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
   Admin21.09.2017 05:03:26   
 Nawigacja

Spółdzielnia

Strona główna
Ustawy
Regulaminy
Rada Nadzorcza
Uchwały RN
Protokoły RN
Sprawozdania RN
Zarząd
Uchwały Zarządu
Protokoły Zarządu
Sprawozdania Zarządu
Komitety blokowe
Lustracja
Opinie biegłych
Zadłużenia
Rozliczenia
Przetargi
Sprzedaż
Usługi
Dzierżawa/Wynajm
Wyniki finansowe i stawki opłat
Fundusz remontowy
Gazeta Metalowiec
Prezentacje Multimedialne
Zasoby Spółdzielni
System Zarządzania
Głosy Mieszkańców
Monitoring

Informacje

Archiwum newsów
Szukaj
Linki
Galeria zdjęć
Dokumenty do pobrania

Strony tematyczne

TV i Internet
Internetowa Telefonia Cyfrowa
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 Statystyki
Uruchomione 17.10.2005r.

  Ogłoszenie 05.2017
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza
przetarg na montaż szlabanu z wykonaniem przyłącza.

 

 1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem    „ PRZETARG - SZLABAN ul. Mickiewicza”  w terminie do 05-06-2017 do godz. 8.30. Otwarcie ofert w obecności oferentów w tym samym dniu o godz. 9.00.
 2. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1, tel. 818253622, 818253625 e-mail: witold.litwin@sm-metalowiec.com.pl

Załączniki (zip)

  Ogłoszenie
Ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych w zasobach Spółdzielni.

 •  Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 27-04- 2017 do godz. 8.30.
 •  Otwarcie ofert w dniu 27-04- 2017 o godz. 9.00.
 •  Przedmiotem zamówienia jest remont dachów opasek kapilarnych, przebudowa altanki śmietnikowej, wykonanie chodników z kostki brukowej oraz docieplenie stropu ostatniej kondygnacji.
 •  Wysokość wadium 4100 zł.

Załączniki (zip)

 Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1, 3, tel. 081 825 36 22, 081 825 36 25.

 

  Życzenia Wielkanocne 2017

 

 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych, pełnych wiary i miłości,
Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie
życzą Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”

 

  Ogłoszenie
Ogłoszenia

OSTATNIE GARAŻE NA OSIEDLU „WIDOK”- ETAP II

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza, że:

- prowadzi zapisy na ostatnie 7 garaży w hali 2–poziomowej, na osiedlu „Widok” przy ul. Wyszyńskiego 18B,

o pow. około 19, 5 m2 każdy. Rozpoczęcie budowy, planowane jest w II kwartale bieżącego roku.

Jest to ostatnia taka inwestycja w tym rejonie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokładną lokalizacją i rzutami kondygnacji garaży.

Załącznik (pdf)

Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie w Spółdzielni ul. Klonowa 5,

telefonicznie (0-81) 825-36-20

  Ogłoszenie
Ogłoszenia

Ogłoszenie

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza

przetarg na remont elewacji, balkonów, ocieplenie stropów piwnic.

 

 • Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 13-04- 2017 do godz. 8.30.
 • Otwarcie ofert w dniu 13-04- 2017 o godz. 9.00.
 • Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji - usunięcie glonów i malowanie oraz remont balkonów i docieplenie stropów piwnic.
 • Wysokość wadium 11 325 zł.

załączniki do pobrania (zip)

 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1, 3, tel. 081 825 36 22, 081 825 36 25.

 

 

  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH
Ogłoszenia

Zgodnie z § 74 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zwołuje na dzień 11 kwietnia 2017 r. o godz. 18:00 w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku,  
Al. Niepodległości 44 (GÓRNY HOL)

WALNE  ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 3. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór prezydium zebrania.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór komisji:

- wnioskowej,

- wyborczej.

 1. Wybory do Rady Nadzorczej:

- przedstawienie kandydatów,

- głosowanie.

 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy.
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 r.
 3. Omówienie wyników lustracji za 2016 r.
 4. Omówienie wyników finansowych Spółdzielni za 2016 r. i opinii biegłego rewidenta.
 5. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2016 r.,

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy,

- przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.,

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2016 r.,

- podziału zysku netto Spółdzielni za 2016 r.,

- tworzenia funduszu inwestycyjnego dla poszczególnych nieruchomości,

- sprzedaży spółdzielczej sieci telewizji kablowej, internetu i telefonii,

- przyjęcia wniosków zgłoszonych przed Walnym Zgromadzeniem.

 1. Ogłoszenie informacji o wynikach głosowania w wyborach  do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
 2. Dyskusja.
 3. Odczytanie Wniosków Zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
 4. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni przy ul. Klonowej 5  (pokój nr 8), wyłożone są do wglądu następujące materiały: protokół z Walnego Zgromadzenia  z  2016 roku,  projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Ponadto Zarząd informuje, że członkowie mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 27 marca 2017 r. włącznie.  Do zgłoszenia winno być dołączone oświadczenie kandydata, w którym wyraża zgodę na kandydowanie.

Członkowie mają prawo do zgłaszania projektów uchwał i zamieszczenia oznaczonych spraw
w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 27 marca 2017 r. włącznie. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 kwietnia 2017 r. włącznie.

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”

Strona 3 z 48 < 1 2 3 4 5 6 > >>
 Nasza Spółdzielnia
Tak wygląda Nasza Spółdzielnia
 Informacje
Powered by
© Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”